Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych jest:

QuestSport Ewa Włoszczowska z siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy Wiejskiej 52B.

NIP: 611-11-56-814, REGON: 231226060

Cel przetwarzania:

QuestSport przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: www.questsport.pl (dalej „Serwis”) Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

– zarejestrowania się w Serwisie
– zawarcia umowy
– dokonania rozliczeń
– dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
– korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas QuestSport przetwarza twoje dane w celu przesyłania Ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych trendów w modzie, promocji czy wyprzedaży.

Rodzaj danych:

QuestSport przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
1. zalogowania się w Serwisie:
– imię i nazwisko
– adres e-mail

2. Dokonywania zakupów w Serwisie:
– imię i nazwisko
– płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)
– adres dostawy
– numer telefonu
– adres e-mail

3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
– data urodzenia
– PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
– NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.