Nagłówek strony

dzwoń do nas: Pon - Pt: 8:00 - 16:00

+48 (75) 75 226 35
+48 (75) 76 453 35

Procedura rekrutacji

Proces rekrutacji nowych pracowników przebiega w następujących etapach:

1 Poprzez ogłoszenie wewnątrz firmy, ogłoszenie zewnętrzne oraz na stronie www przekazujemy naszym pracownikom i kandydatom informację o aktualnych procesach rekrutacyjnych. W ogłoszeniu zawsze znajduje się informacja dotycząca zakresu zadań i odpowiedzialności na danym stanowisku oraz oczekiwania, jakie powinni spełniać kandydaci.

2 Po zebraniu zgłoszeń przeprowadzamy wstępną ocenę nadesłanych dokumentów na podstawie kluczowych wymagań dla danego stanowiska.

3 W celu doprecyzowania danych o kandydacie przeprowadzamy wywiady telefoniczne z wybranymi osobami. Wynikiem przeprowadzonych wywiadów jest zaproszenie wybranych kandydatów do bezpośrednich rozmów kwalifikacyjnych.

4 Wybrani kandydaci zostają zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne oraz testy sprawdzające wiedzę/doświadczenie niezbędne na danym stanowisku. Etap ten może składać się z 2-3 spotkań.

5 Po podjęciu ostatecznej decyzji selekcyjnej kontaktujemy się z informacją o wyniku rekrutacji ze wszystkimi kandydatami, którzy uczestniczyli w spotkaniach.

 

Długość procesu rekrutacyjnego zależy od specyfiki stanowiska - zazwyczaj trwa on od 3 do 8 tygodni. 

 

Zdajemy sobie sprawę, że dla każdego kandydata ważna jest informacja o wynikach rekrutacji w przypadku jego osoby. Mamy w tym zakresie następujące zasady:

• Kontaktujemy się tylko z kandydatami wybranymi do wywiadów telefonicznych.

• Osoby, które zostały zaproszone do rozmów bezpośrednich lub testów zawsze otrzymują za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie informację o decyzji odnośnie ich dalszego uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Każdy nowy pracownik uczestniczy w indywidualnie "skrojonym" na jego potrzeby programie wprowadzenia do pracy.

 

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nowa praca to duży stres, więc celem procesu wprowadzania jest ułatwienie włączenia nowego pracownika do firmy oraz pomoc we wdrożeniu w nowym środowisku  pracy i poznaniu nowych obowiązków, a przede wszystkim naszego zespołu.

 

Wprowadzanie składa się z 2 etapów:

• Etap 1: "Programu wprowadzenia nowego pracownika" - to zapoznanie z firmą, strukturą, zwyczajami pracującymi w Raks oraz dopełnienie wszystkich formalności związanych z zatrudnieniem (w tym szkolenie BHP)

• Etap 2: "Szkolenie wprowadzające" - to zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z  zadaniami na nowym stanowisku oraz poznanie naszych systemów komputerowych.

Na każdy z etapów nasz nowy pracownik ma wyznaczonego opiekuna, który dba o sprawny przebieg całego procesu i na bieżąco wspomaga wdrażanie w nowe środowisko pracy.

 

W trakcie wdrażania regularnie omawiamy postępy w poznawaniu firmy, naszych programów i stopniowo oddajemy samodzielność działań w ręce naszego nowego kolegi lub koleżanki.